Velkommen til Sauherad syvendedags adventistkirke

Sauherad Syvendedags Adventistkirke utgjør ca. 70 medlemmer. En stor del av menigheten består av unge familier med barn i ulike aldre. Menigheten driver en grunnskole med ca. 50 barn som både kommer fra ulike kirkesamfunn og hjem uten kristen bakgrunn.
Vi beundrer Jesus og ønsker å leve slik Han levde sitt liv. Vi ser til Han som den som kan virkeliggjøre alle menneskers drøm, å få oppleve “en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor” (2 Pet 3,13). I forventning av at dette håpet en dag virkeliggjøres, ønsker vi at våre liv, her og nå, skal bære preg av at Jesus kommer snart tilbake!

_MG_4079 _MG_4080 _MG_4105