”I begynnelsen skapte Gud…” Slik begynner Bibelen, og det er i disse ordene Syvendedags-adventistene alltid har funnet grunnlaget for sin teologi, sin tro, sitt verdisystem og sin livsstil. Det er en livsstil som har sine røtter i optimismen og håpet som ligger i disse ordene – et liv som blir levd i lyset av Guds nåde.

Bibelfolket

Adventistene tror at Bibelen er Guds ord. De tror på historiene i Det gamle testamentet og følger evangelienes lære. De er dypt interessert i bibeleske profetier og tror at de 10 bud gir dem retningslinjer for hvordan livet bør leves.

Men mest av alt tror adventistene at Bibelen er en dynamisk bok som er sendt av Gud og som inneholder den informasjonen vi trenger for å bli mer lik ham. Et lys på livets vei.

Mennesker som elsker Jesus

En adventist er først og fremst en kristen. Syvendedags-adventistene tror på Jesus som sin frelser og tar imot hans rettferdighet som sin egen. De ber til ham som Guds sønn og for å få tilgivelse for sine synder. Det er Jesu liv og arbeid som danner mønsteret for hvordan adventistene lever sine liv. I Jesu gjerninger og historiene om ham finner adventistene et eksempel til etterfølgelse i personlig oppførsel så vel som hvordan vi forholder oss til andre.

 

Mennesker som er opptatt av Guds plan

Bibelen sier at Gud er kjærlighet. Syvendedags-adventistene tror at denne guddommelige kjærligheten kommer til uttrykk hver eneste dag i måten Gud tar vare på sine barn. Fra skapelsesberetningen og helt fram til Jesu andre komme er Bibelens budskap klart og konsist: Gud elsker hver enkelt en av oss og har en spesiell plan for hvert eneste menneske. Han har ikke etterlatt oss i mørket, men har vist oss veien til lyset – til Guds vidunderlige lys.

Guds plan gir hvert individ anledningen til å erfare Jesu Kristi frelsende nåde og helheten i det å være skapt i Guds bilde. Som andre kristne tror vi på en Gud som gjennom Jesus Kristus, gjenforener hele verden med seg selv.

 

Mennesker som har fått livene sine forandret ved nåde

Adventistene tror at Gud er opptatt av kvaliteten på menneskers liv og at måten vi lever på, det vi spiser, hvordan vi snakker, tenker, behandler andre på og tar vare på verden rundt oss – er en del av Guds mønster og plan.

Gjennom våre familier, våre barn, våre jobber, våre talenter, våre penger og vår tid bringer Gud nåde inn i våre liv. Derfor er alt dette viktig for Gud. Det er ingenting i våre liv som unnslipper Guds oppmerksomhet og omsorg. Lyset av Guds nåde lyser opp hver krik og krok av våre liv.

Mennesker som ønsker å tilbringe tid med Gud

Syvendedags-adventistene tror at Gud har satt av en dag hver uke som et symbol på forholdet han har til menneskeheten og til verden. Den dagen som er blitt bekreftet gjennom hele Bibelen og Jesus Kristus selv, er sabbaten – den hjelper oss til å oppnå en dypere forståelse av Guds godhet og nåde.

Når vi ber, er Gud der for oss. Når vi holder sabbaten hellig, er Gud der. Og når vi leser Guds ord og tenker på hans velsignelser, er Gud der.

Når vi er samlet som en menighet i Kristi navn, er Gud der. Når vi kjemper mot det onde, er Gud der. Når vi blir født, og når vi dør og gjennom hele livet, er Gud også der. Når verdens ende kommer, vil Gud være der for oss. Syvendedags-adventistene tror at Gud tilbringer tid sammen med menneskeheten på en personlig måte. Dette gjør han hver dag, hver uke i hver enkelts liv – alltid.

Sabbaten

Adventister har oppdaget at hviledagen er en fantastisk gave fra Gud til travle mennesker. Sabbaten er en dag til å koble av fra hverdagens mas. En dag med tid til hvile, ettertanke, tilbedelse og felleskap.

”Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld,” sa Jesus (Mark 2,27). Unn deg å oppleve velsignelsene som følger med å holde sabbaten.

Sabbaten begynner fredag kveld og slutter lørdag kveld. Solnedgangen markerer i bibelsk forståelse overgangen fra et døgn til et annet. Beskrivelsen av hvordan folk kom med syke til Jesus når hviledagen var over viser dette tydelig. ”Da det ble kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle de syke og besatte, [solen var gått ned: Sabbaten var over.]” (Mark 1,32).

Hviledagsbudet

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig (2 Mos 20,8-11).

Hold mine hviledager hellige! De skal være et tegn på pakten mellom meg og dere, så dere kan vite at jeg er Herren deres Gud (Esek 20,20)