Sauar Friskole er en kristen, privat grunnskole som tilbyr undervisning av høy kvalitet til elever fra 1. til 10. trinn. Skolen eies og drives av syvendedags-adventistmenigheten i Sauherad, men har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Målet med skolen er å gi elevene god allmennkunnskap og utdanne dem til tjeneste for Gud og medmennesker.

Klikk her for å gå til Sauar Friskoles hjemmeside

 

Sauar friskole er bare en av Adventistsamfunnets skoler i Norge. Andre skoler finner du under: